Ngày 9/12/2015 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định 2530a/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng (TCTD) được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 9/12/2015.

Theo đó, kể từ ngày 10/12/2015, mức lãi suất cho vay ưu đãi của TCTD được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 được quy định như sau:

- Mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán là 5%/năm.

- Mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4,5%/năm.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành Thông tư 25 hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

Theo đó, người thu nhập thấp sau khi chứng minh giấy tờ hợp lệ, sẽ được vay vốn ngân hàng tối đa 80% hợp đồng mua bán căn hộ với thời gian vay là 15 năm.

Người có mục đích vay ngân hàng để sửa chữa, cải tạo căn hộ sẽ được vay tối đa 70% giá trị tài sản đảm bảo (căn hộ đang sở hữu), thời gian vay tối thiểu là 15 năm.

Đối với doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội, nếu xây dựng và bán nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp sẽ được vay tối đa 80% tổng dự án, thời gian vay tối đa 20 năm.

Đối với doanh nghiệp vay để cải tạo chung cư thương mại thành nhà ở xã hội, xây dựng nhà ở xã hội để cho người thu nhập thấp thuê sẽ được vay 70% giá trị dự án, phương án vay không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo.

Theo Tuấn Việt (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam