Lãi suất ngân hàng Vietcombank - Ngày 16/07/2019

Lãi suất ngân hàng ngày hôm nay, lãi suất tháng, lãi suất năm, lãi suất cao nhất của Vietcombank

Lần cập nhật cuối: 16/07/2019

Kỳ hạnVNDEURUSD
Tiết kiệm
Không kỳ hạn0.10 %0.00 %0.00 %
7 ngày0.50 %0.00 %
14 ngày0.50 %0.00 %
1 tháng4.50 %0.15 %0.00 %
2 tháng4.50 %0.15 %0.00 %
3 tháng5.00 %0.15 %0.00 %
6 tháng5.50 %0.15 %0.00 %
9 tháng5.50 %0.15 %0.00 %
12 tháng6.80 %0.30 %0.00 %
24 tháng6.80 %0.30 %0.00 %
36 tháng6.80 %0.30 %0.00 %
48 tháng6.80 %0.30 %0.00 %
60 tháng6.80 %0.30 %0.00 %
Tiền gửi có kỳ hạn
1 tháng4.50 %0.15 %0.00 %
2 tháng4.50 %0.15 %0.00 %
3 tháng5.00 %0.15 %0.00 %
6 tháng5.50 %0.15 %0.00 %
9 tháng5.50 %0.15 %0.00 %
12 tháng6.80 %0.30 %0.00 %
24 tháng6.80 %0.30 %0.00 %
36 tháng6.80 %0.30 %0.00 %
48 tháng6.80 %0.30 %0.00 %
60 tháng6.80 %0.30 %0.00 %
Nguồn: Vietcombank