Lãi suất ngân hàng BIDV - Ngày 20/11/2018

Lãi suất ngân hàng ngày hôm nay, lãi suất tháng, lãi suất năm, lãi suất cao nhất của BIDV

Lần cập nhật cuối: 20/11/2018

USD VND
5 tháng  -  5% 
KKH  -  0,1% 
1 tháng  -  4,5% 
2 tháng  -  4,5% 
3 tháng  -  5% 
6 tháng  -  5,5% 
9 tháng  -  5,5% 
364 ngày  -  6,8% 
12 tháng(*)  -  6,9% 
13 tháng  -  6,8% 
18 tháng  -  6,8% 
24 tháng  -  6,9% 
36 tháng  -  6,9% 
Nguồn: BIDV