Lãi suất ngân hàng Eximbank - Ngày 19/10/2018

Lãi suất ngân hàng ngày hôm nay, lãi suất tháng, lãi suất năm, lãi suất cao nhất của Eximbank

Lần cập nhật cuối: 19/10/2018

Kỳ hạn

 Lãnh lãi
trước

 Lãnh lãi
hàng tháng

 Lãnh lãi
hàng 2 tháng

 Lãnh lãi
hàng quý

 Lãnh lãi
hàng 6 tháng

 Lãnh lãi
hàng năm

 Lãnh lãi
cuối kỳ

Không kỳ hạn

 

 

 

 

 

 

0,30

1 ngày

 

 

 

 

 

 

0,50

2 ngày

 

 

 

 

 

 

0,60

1 tuần

 

 

 

 

 

 

1,00

2 tuần

 

 

 

 

 

 

1,00

3 tuần

 

 

 

 

 

 

1,00

1 tháng

4,40

 

 

 

 

 

4,60

2 tháng

4,50

4,60

 

 

 

 

4,80

3 tháng

4,80

4,90

 

 

 

 

5,00

4 tháng

4,80

4,90

 

 

 

 

5,00

5 tháng

4,80

4,90

 

 

 

 

5,00

6 tháng

5,20

5,40

 

5,50

 

 

5,60

7 tháng

5,30

5,50

 

 

 

 

5,70

8 tháng

5,30

5,50

 

 

 

 

5,70

9 tháng

5,40

5,60

 

5,70

 

 

5,80

10 tháng

5,40

5,60

 

 

 

 

5,80

11 tháng

5,40

5,60

 

 

 

 

5,80

12 tháng

6,40

6,60

6,60

6,65

6,70

 

6,80

13 tháng

5,80

6,00

 

 

 

 

7,50

15 tháng

6,30

6,70

 

6,80

 

 

7,00

18 tháng

6,40

7,00

 

7,10

 

 

7,30

24 tháng

6,40

7,50

 

7,60

 

7,70

8,00

36 tháng

6,40

7,50

 

7,60

 

7,70

8,00

60 tháng

4,60

4,70

 

5,00

 

5,10

6,00

Nguồn: Eximbank