Lãi suất ngân hàng Seabank - Ngày 20/01/2019

Lãi suất ngân hàng ngày hôm nay, lãi suất tháng, lãi suất năm, lãi suất cao nhất của Seabank

Lần cập nhật cuối: 20/01/2019

Kỳ hạn    VNĐ  USD EUR 
 %/tháng %/năm %/tháng %/năm %/tháng %/năm
KKH   0.3   -   0.1
01 Tuần   0.85   0   0.2
02 Tuần   0.9   0   0.3
03 Tuần   0.95   0   0.4
01 Tháng   5.1   0   0.5
02 Tháng   5.2   0   0.6
03 Tháng   5.25   0   0.7
04 Tháng   5.28   0   0.72
05 Tháng   5.3   0   0.74
06 Tháng   5.8   0   0.76
07 Tháng   5.9   0   0.78
08 Tháng   6   0   0.8
09 Tháng   6.2   0   0.82
10 Tháng   6.35   0   0.84
11 Tháng   6.55   0   0.86
12 Tháng   6.8   0   0.88
13 Tháng     0   0.9
14 Tháng   (*)    
15 Tháng   6.8   0   0.92
18 Tháng   6.85   0   0.94
24 Tháng   6.9   0   0.96
36 Tháng   6.95   0   0.98
(*) : Chi tiết liên hệ Contact 1900555587 hoặc các điểm giao dịch SeABank trên toàn quốc.
Nguồn: Seabank