Lãi suất ngân hàng Seabank - Ngày 23/02/2018

Lãi suất ngân hàng ngày hôm nay, lãi suất tháng, lãi suất năm, lãi suất cao nhất của Seabank

Lần cập nhật cuối: 23/02/2018

Kỳ hạn    VNĐ  USD EUR 
 %/tháng %/năm %/tháng %/năm %/tháng %/năm
KKH 0.3 0 0.1
01 Tuần 0.85 0 0.2
02 Tuần 0.9 0 0.3
03 Tuần 0.95 0 0.4
01 Tháng 5.1 0 0.5
02 Tháng 5.2 0 0.6
03 Tháng 5.25 0 0.7
04 Tháng 5.28 0 0.72
05 Tháng 5.3 0 0.74
06 Tháng 5.8 0 0.76
07 Tháng 5.9 0 0.78
08 Tháng 6 0 0.8
09 Tháng 6.2 0 0.82
10 Tháng 6.35 0 0.84
11 Tháng 6.55 0 0.86
12 Tháng 6.8 0 0.88
13 Tháng -(*) 0 0.9
15 Tháng 6.8 0 0.92
18 Tháng 6.85 0 0.94
24 Tháng 6.9 0 0.96
36 Tháng 6.95 0 0.98
(*) : Chi tiết liên hệ Contact 1900555587 hoặc các điểm giao dịch SeABank trên toàn quốc.
Nguồn: Seabank