Lịch chiếu chủ Nhật - 30/10/2016

1

Địa ngục kinh hoàng (4D) 
Lost in fear 

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:0015:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:3021:00 21:30

2

Phù Thủy Tối Thượng (3D) 
DOCTOR STRANGE 

09:50 15:50 19:50 21:50

3

Phù Thủy Tối Thượng (2D) 
DOCTOR STRANGE 

09:00 11:50 13:50 17:50 22:45

4

Trò chơi gọi hồn- phần 2(2D) 
Ouija 

09:00 10:45 12:30 14:15 16:00 17:45 19:30 21:15 23:00

5

Không quay đầu (2D) 
Jack Reacher 

10:00 12:05 14:10 16:15 18:20 20:25 22:30

6

Hỏa ngục (2D) 
INFERNO 

10:00 12:05 14:10 16:15 18:20 20:25 22:30

7

Căn phòng ám ảnh(2D) 
The Disappointments Room 

09:55 11:50 13:10 16:25 19:40 21:25

8

Xin lỗi anh chỉ là sát thủ (2D) 
Luck-key 

09:50 13:25 15:25 17:25 19:25 23:00

9

24h yêu (2D) 
One day 

11:00 13:20 15:40 18:00 20:20 22:40

10

Bắt ma Nhật kiểu Thái(2D) 
Hauting in Japan 

12:00 15:30 19:00 22:30

11

Tiền bẩn (2D) 
MONEY 

10:20 13:50 17:20 20:50 22:55

12

Volkenion và Magiana Siêu Máy Móc(2D) 
Pokemon Movie 

11:30 14:45 18:00 21:15

13

Đại ca học đường (2D) 
MIDDLE SCHOOL : THE WORST YEARS OF MY LIFE 

11:20 16:15 21:05

14

Tiểu đội cò bay (3D-LT) 
STORKS 

09:45 14:40 19:30

15

Tiểu đội cò bay (2D-LT) 
STORKS 

13:00 17:55

Lịch chiếu - Thứ 2 - 31/10

1

Địa ngục kinh hoàng (4D) 
Lost in fear 

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:0015:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:3021:00 21:30

2

Phù Thủy Tối Thượng (3D) 
DOCTOR STRANGE 

09:50 15:50 19:50 21:50

3

Phù Thủy Tối Thượng (2D) 
DOCTOR STRANGE 

09:00 11:50 13:50 17:50 23:00

4

Trò chơi gọi hồn- phần 2(2D) 
Ouija 

09:00 10:45 12:30 14:15 16:00 17:45 19:30 21:15 23:10

5

Không quay đầu (2D) 
Jack Reacher 

10:00 12:05 14:10 16:15 18:20 20:25 22:30

6

Hỏa ngục (2D) 
INFERNO 

10:00 12:05 14:10 16:15 18:20 20:25 22:30

7

Căn phòng ám ảnh(2D) 
The Disappointments Room 

10:05 11:40 13:15 14:50 16:25 18:00 19:35 21:10 22:45

8

Xin lỗi anh chỉ là sát thủ (2D) 
Luck-key 

09:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 21:10

9

24h yêu (2D) 
One day 

11:00 13:20 15:40 18:00 20:20 22:40

10

Bắt ma Nhật kiểu Thái(2D) 
Hauting in Japan 

12:00 15:30 19:00 22:30

11

Tiền bẩn (2D) 
MONEY 

10:20 13:50 17:20 20:50 22:50

12

Volkenion và Magiana Siêu Máy Móc(2D) 
Pokemon Movie 

13:00 18:00

13

Đại ca học đường (2D) 
MIDDLE SCHOOL : THE WORST YEARS OF MY LIFE 

09:40 11:20 16:15 21:15

14

Tiểu đội cò bay (2D-LT) 
STORKS 

14:40 19:40

Theo Châu Anh (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam