Poster phim

Poster phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

LỊCH CHIẾU TẠI CGV VINCOM CENTER BÀ TRIỆU

Thứ 6, ngày 02.10.2015

18:55 21:05

Thứ 7, ngày 03.10.2015

2D 09:35 11:45 13:55 14:40 16:05 18:15 19:15 20:30 22:40

Chủ Nhật, ngày 04.10.2015

2D 09:35 11:45 13:55 14:40 16:05 18:15 19:15 20:30 22:40

LỊCH CHIẾU TẠI CGV MIPEC TOWER

Thứ 6, ngày 02.10.2015

 2D 17:05 17:45 19:00 19:55 21:05 22:00 22:40

Thứ 7, ngày 03.10.2015

2D 09:20 11:35 13:25 14:20 16:05 18:15 19:00 20:25 21:10 22:35

Chủ Nhật, ngày 04.10.2015

2D 09:20 11:35 13:25 14:20 16:05 18:15 19:00 20:25 21:10 22:35

LỊCH CHIẾU TẠI CGV HỒ GƯƠM PLAZA 

Thứ 6, ngày 02.10.2015

2D 17:55 19:30 20:00 21:40

Thứ 7, ngày 03.10.2015

2D 09:00 11:05 12:30 14:00 15:05 17:10 18:15 19:55 21:15 23:20

Chủ Nhật, ngày 04.10.2015

2D 09:00 11:05 12:30 14:00 15:05 17:10 18:15 19:55 21:15 23:20

Ba diễn viên chính của phim.

Ba diễn viên chính của phim.

LỊCH CHIẾU TẠI PLATINUM ROYAL CITY 

Thứ 6, ngày 02.10.2015

2D 19:30 21:20

Thứ 7, ngày 03.10.2015

2D 09:50 10:50 11:45 12:45 13:40 14:40 15:35 16:35 17:30 18:3019:25 20:25 21:20

Chủ Nhật, ngày 04.10.2015

2D 09:50 10:50 11:45 12:45 13:40 14:40 15:35 16:35 17:30 18:3019:25 20:25 21:20

Bài liên quan: Bộ phim nghệ thuật "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" ra mắt vào tháng 10 tới

LỊCH CHIẾU TẠI PLATINUM TIMES CITY 

Thứ 6, ngày 02.10.2015

2D 19:30 20:15 21:20

Thứ 7, ngày 03.10.2015

2D 09:50 10:50 11:45 12:45 13:40 14:40 15:35 16:35 17:30 18:3019:25 20:25 21:20

Chủ Nhật, ngày 04.10.2015

2D 09:50 10:50 11:45 12:45 13:40 14:40 15:35 16:35 17:30 18:3019:25 20:25 21:20

Hình ảnh trong phim.

Hình ảnh trong phim.

LỊCH CHIẾU TẠI LOTTE LANDMARK 

Thứ 6, ngày 02.10.2015

19:50 20:40

Thứ 7, ngày 03.10.2015

2D 09:00 11:05 13:10 15:15 17:20 19:25 21:30 22:05

Chủ Nhật, ngày 04.10.2015

2D 09:00 11:05 13:10 15:15 17:20 19:25 21:30 22:05

LỊCH CHIẾU TẠI LOTTE HÀ ĐÔNG

Thứ 6, ngày 02.10.2015

19:30 20:40 21:30

Thứ 7, ngày 03.10.2015

2D 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Chủ Nhật, ngày 04.10.2015

2D 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

LỊCH CHIẾU TẠI TRUNG TÂM CHIẾU PHIM QUỐC GIA 

Thứ 6, ngày 02.10.2015

2D 17:45 18:45 21:15 22:15

Trailer phim:

Trang Bùi (tổng hợp)/ Theo Ngày nay Online