*Có thể bạn muốn tìm hiểu: Phát hiện kho báu nguy hiểm nhất lịch sử loài người

1. Lịch phát sóng phim trên kênh D-Dramas ngày 11/1/2017

Thời gianTên chương trình
00:00Người hùng của em - Tập 21
01:00Người tình ánh trăng - Tập 28
02:00Tình yêu còn mãi - Tập 48
03:00Người hùng của em - Tập 22
04:00Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 4
05:00Vòng tay gia đình - Tập 63
06:00Tình yêu còn mãi - Tập 49
07:00Người hùng của em - Tập 23
08:00Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 5
08:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:00Người tình ánh trăng - Tập 29
09:40Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00Người hùng của em - Tập 24
10:40Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:00Vòng tay gia đình - Tập 64
11:35Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:40Thông tin tiêu dùng D-Dramas
12:00Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 6
13:00Người tình ánh trăng - Tập 30
13:40Thông tin tiêu dùng D-Dramas
13:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00Người hùng của em - Tập 25
14:40Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:45Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00Tình yêu còn mãi - Tập 50
15:40Sống cùng D-Dramas 2016 - Tập 46
15:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00Mặt nạ công tố viên - Tập 1
17:00Vòng tay gia đình - Tập 65
18:00Tình yêu còn mãi - Tập 51
18:40Thông tin tiêu dùng D-Dramas
19:00Người hùng của em - Tập 26
20:00Vòng tay gia đình - Tập 66
21:00Mặt nạ công tố viên - Tập 2
22:00Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 5
22:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
23:00Trái tim vay mượn - Tập 29

Giờ chiếu có thể thay đổi phụ thuộc vào đài truyền hình, Tiêu dùng + sẽ cập nhật lịch phát sóng các bộ phim trên kênh D-Dramas mỗi ngày, đón xem ở mục Tiêu dùng 24h / Giải trí

Theo Tường Vy / Reatimes