*Có thể bạn muốn tìm hiểu: Phát hiện kho báu nguy hiểm nhất lịch sử loài người

1. Lịch phát sóng phim trên kênh D-Dramas ngày 11/1/2017

Thời gianTên chương trình
00:00 Người hùng của em - Tập 21
01:00 Người tình ánh trăng - Tập 28
02:00 Tình yêu còn mãi - Tập 48
03:00 Người hùng của em - Tập 22
04:00 Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 4
05:00 Vòng tay gia đình - Tập 63
06:00 Tình yêu còn mãi - Tập 49
07:00 Người hùng của em - Tập 23
08:00 Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 5
08:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:00 Người tình ánh trăng - Tập 29
09:40 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00 Người hùng của em - Tập 24
10:40 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:00 Vòng tay gia đình - Tập 64
11:35 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:40 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
12:00 Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 6
13:00 Người tình ánh trăng - Tập 30
13:40 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
13:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00 Người hùng của em - Tập 25
14:40 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:45 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00 Tình yêu còn mãi - Tập 50
15:40 Sống cùng D-Dramas 2016 - Tập 46
15:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00 Mặt nạ công tố viên - Tập 1
17:00 Vòng tay gia đình - Tập 65
18:00 Tình yêu còn mãi - Tập 51
18:40 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
19:00 Người hùng của em - Tập 26
20:00 Vòng tay gia đình - Tập 66
21:00 Mặt nạ công tố viên - Tập 2
22:00 Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 5
22:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
23:00 Trái tim vay mượn - Tập 29

Giờ chiếu có thể thay đổi phụ thuộc vào đài truyền hình, Tiêu dùng + sẽ cập nhật lịch phát sóng các bộ phim trên kênh D-Dramas mỗi ngày, đón xem ở mục Tiêu dùng 24h / Giải trí

Theo Tường Vy / Reatimes