Mức phạt dành cho đơn vị này là 12 triệu đồng.

Được biết, Công ty TNHH thực phẩm và đồ uống BBT đã vi phạm các nội dung sau:

Kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng NAN 1 (dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi), NAN 2 (dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi), NAN 3 (dành cho trẻ đến 12 tháng tuổi) có nhãn phụ ghi không đầy đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định về ghi nhãn đối với sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ.

 Công ty TNHH thực phẩm và đồ uống BBT vi phạm một số nội dung trong việc kinh doanh mặt hàng sữa Nan

Theo thống kê, tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 66 triệu đồng và đều ghi nhãn không đúng quy định.

Thanh tra Bộ Y tế đã yêu cầu Công ty TNHH thực phẩm và đồ uống BBT chấm dứt ngay hành vi vi phạm, thu hồi tối đa sản phẩm có nhãn sai quy định để thực hiện biện pháp khắc phục.

Cơ quan này cũng yêu cầu Công ty TNHH thực phẩm và đồ uống BBT chỉ được kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ NAN 1 (dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi), NAN 2 (dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi), NAN 3 (dành cho trẻ đến 12 tháng tuổi) có nội dung ghi nhãn theo đúng quy định đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.  

Theo Minh Chuyên (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/mot-doanh-nghiep-kinh-doanh-sua-nan-bi-xu-phat-12-trieu-dong-c26367.html