Theo đó, mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được quy định như sau:

  • Đối với trường hợp cấp mới, gia hạn giấy chứng nhận, mức phí là 5 triệu đồng/1 lần thẩm định.
  • Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận, mức phí là 3 triệu đồng/1 lần thẩm định.

Doanh nghiệp nộp phí bằng tiền mặt trực tiếp cho cơ quan thu phí hoặc chuyển khoản vào tài khoản của cơ quan thu phí mở tại kho bạc nhà nước.

Thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) là đơn vị có trách nhiệm thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, được để lại 90% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí phục vụ thẩm định, thu phí theo quy định.

Số tiền phí còn lại (10%), tổ chức thu phí nộp vào ngân sách nhà nước.

Chi tiết nội dung Thông tư xem tại đây.

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam