Câu hỏi: Cảnh sát giao thông có được phép giữ các loại giấy tờ của tôi khi tôi vi phạm luật giao thông ? Và nếu bị giữ bằng lái, tôi vẫn được phép lái xe trên đường chứ ?

Công ty Luật Ezlaw trả lời:

Theo Điều 125 của Luật xử lý vi phạm hành chính thì:

Trong trường hợp chỉ áp dụng hình thức phạt tiền thì Cảnh sát giao thông có quyền tạm giữ một trong các loại giấy tờ theo thứ tự (ưu tiên): 1) giấy phép lái xe hoặc 2) giấy phép lưu hành xe hoặc 3) giấy tờ cần thiết khác có liên quan đến xe cho đến khi người vi phạm chấp hành xong quyết định xử phạt, tức nộp phạt. Nếu không có giấy tờ nói trên, thì Cảnh sát giao thông có thể tạm giữ xe.

*Lưu ý rằng: việc tạm giữ giấy tờ là 7 ngày từ thời điểm tạm giữ trong trường hợp bình thường và có thể được kéo dài hơn trong những trường hợp cụ thể nhưng không quá 30 ngày

Trong thời gian bị tạm giữ các giấy tờ trên, tài xế vẫn được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Theo Nghị định 171-2013, chỉ khi nào quá thời hạn ghi trong biên bản mà tài xế chưa đến để nộp phạt và vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện thì mới bị phạt về lỗi không có giấy tờ xe. Như vậy, bạn nên luôn giữ biên bản vi phạm trong người để chứng minh giấy tờ còn thiếu của mình đang bị tạm giữ.

Theo Ezlaw/Gia đình Việt Nam