Theo đó, việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sắp đổi tiền là hoàn toàn không có cơ sở. Về việc này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định đó là thông tin bịa đặt và có dụng ý xấu.

Thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước sắp đổi tiền là hoàn toàn bịa đặt

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý người dân cần cảnh giác và đấu tranh trước những thông tin sai lệch, bịa đặt trên để tránh thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống và an ninh tiền tệ quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định: "Việc thay đổi mệnh giá tiền của một số nước trên thế giới vừa qua không ảnh hưởng và không liên quan đến sự ổn định của đồng tiền Việt Nam."

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam