Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Tháng1
Tháng2
Tháng3
Tháng4
Tháng5
Tháng6
Tháng7
Tháng8
Tháng9
Tháng10
Tháng11
Tháng12

Từ năm 2015, Chính phủ quyết định ngày 15/3 hằng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Lễ phát động "Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam" được tổ chức hàng năm, nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nướcNăm 2016, lần đầu tiên Ngày Quyền của NTD được tổ chức với chủ đề "Quyền được an toàn của người tiêu dùng". Ngày Quyền lợi NTD năm nay có chủ đề: “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”.

23/03/2016