Từ tháng 8/2015 - 2/2016, Viện Dinh Dưỡng quốc gia Việt Nam – Bộ Y Tế đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng về hiệu quả của Sữa chua uống Vinamilk Probi (chứa chủng Lactobacillus paracasei - L. casei 431) lên tình trạng dinh dưỡng và mắc cúm ở trẻ 2 - 5 tuổi.

Kết quả cho thấy nhóm được sử dụng sữa chua uống men sống Probi 5 ngày/ tuần trong 12 tuần giảm đáng kể tỷ lệ mắc cúm và số ngày mắc cúm so với nhóm chứng.

Bảng kết quả: Giảm đáng kể tỷ lệ mắc cúm trong 12 tuần can thiệp (p0,05)

Bảng kết quả: Giảm đáng kể tỷ lệ mắc cúm trong 12 tuần can thiệp (p

Theo Hà Anh/Reatimes

Nguồn: http://reatimes.vn/nghien-cuu-lam-sang-sua-chua-uong-men-song-giup-tre-phong-cam-cum-ngua-tao-bon-18627.html