"Nhập nhèm" chất lượng thuốc Đông y

Tháng1
Tháng2
Tháng3
Tháng4
Tháng5
Tháng6
Tháng7
Tháng8
Tháng9
Tháng10
Tháng11
Tháng12

Thị trường thuốc đông y vốn đã ít được quản lý, tuy nhiên, do xu hướng lạm dụng thuốc đông y để chữa bệnh và quá tin tưởng vào nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc nên nhiều người đã phải gánh lấy những hậu quả không đáng có...