Chủ đề: nhiễm độc thủy ngân

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nhiễm độc thủy ngân, cập nhật vào ngày: 21/10/2019

Gần cống xả Công ty Rạng Đông, 12/13 mẫu bùn sông Tô Lịch có lượng thuỷ ngân vượt ngưỡng cho phép.


TOP