Trong tuần từ ngày 17 - 21/4, Thanh tra Sở y tế TPHCM đã ra quyết định xử phạt đối với 5 cơ sở hoạt động sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực y tế, phạt tổng cộng gần 250.000.000 đồng.

Trong đó, Công ty Cổ phần Bảo Thanh Đường là đơn vị có nhiều hành vi vi phạm nhất với số tiền phạt chiếm hơn 50% tổng số tiền phạt của các cơ sở vi phạm trong tuần vừa qua.

Cụ thể, CTCP Bảo Thanh Đường bị xử phạt vì 7 hành vi vi phạm, bao gồm: 

1. Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ;
2. Không đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
3. Sử dụng nơi bảo quản thực phẩm không bảo đảm vệ sinh;
4. Không duy trì việc kiểm soát chất lượng, kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ theo quy định;
5. Không lưu giữ hoặc lưu giữ không đây đủ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, phụ gia thực phẩm và các tài liệu khác về quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
6. Hàng hóa có nhãn ghi không dầy đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhán hàng hóa (giá trị lô hàng 10.449.000 đồng);
7. Sản xuất thuốc tại cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; 

 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ BỊ XỬ PHẠT 

Theo Phương Mai/Reatimes.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/them-nhieu-co-so-y-te-tai-tphcm-bi-xu-phat-trong-tuan-qua-6605.html