Sự kiện kinh tế Việt Nam

Ngày 6/1:

- Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành tài chính

- Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Ngày 11/1:

- VCCI tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Baschkortotan: Tiềm năng hợp tác kinh doanh

Dự kiến sự kiện kinh tế sắp diễn ra

Sự kiện kinh tế thế giới

Ngày 7/1:

- SYDNEY - Ngân hàng dự trữ Australia tổ chức cuộc họp về lãi suất.

Ngày 10/1:

- BUDAPEST: Ngân hàng Trung ương Hungary họp.

- WARSAW: Ngân hàng quốc gia Ba Lan họp chính sách tiền tệ.

- BRAZIL: Ngân hàng trung ương Brazil họp chính sách tiền tệ.

Ngày 11/1:

- FRANKFURT: Hội đồng Thống đốc ECB họp.

Ngày 12/1:

- MANILA: Thủ tướng Nhật Bản công du Philippines (đến ngày 13/1).

- STOCKHOLM: Ngân hàng trung ương Thụy Điển Risksbank họp.

Ngày 13/1:

- SEOUL: Ngân hàng trung ương Hàn Quốc họp.

Theo Gia đình Việt Nam