Nỗi lo hỏa hoạn trong đô thị lớn

Tháng1
Tháng2
Tháng3
Tháng4
Tháng5
Tháng6
Tháng7
Tháng8
Tháng9
Tháng10
Tháng11
Tháng12

Những tòa nhà cao ngút trong các đô thị mọc lên như nấm không chỉ là nỗi lo về ô nhiễm, tiếng ồn mà trên hết còn là nỗi lo an toàn cháy nổ.