Theo đó, tổng diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 13,81ha. Trong đó, diện tích đất nằm trong chỉ giới đường đỏ khoảng 0,7ha; diện tích đất nằm ngoài chỉ giới đường đỏ khoảng 13,11ha, gồmdiện tích đất nằm ngoài quản lý của Bệnh Viện Bạch Mai khoảng 2,51ha (gồm: Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện Da Liễu Trung ương, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương) và diện tích đất nằm trong quản lý của Bệnh Viện Bạch Mai (diện tích đất đề xuất lập quy hoạch chi tiết 1/500) khoảng 10,6ha.

Bệnh viện có quy mô 1.770 giường bệnh.

Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện Bạch Mai.

Việc quy hoạch nhằm nâng cấp, cải tạo xây dựng lại hệ thống bệnh viện có kết hợp di dời các khoa gây ô nhiễm, giảm số lượng giường bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa và công tác nghiên cứu.

Đồng thời, khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có; đảm bảo đồng bộ các yêu cầu về: công trình khám, điều trị nội - ngoại trú, nghiên cứu và đào tạo, hành chính - hậu cần...; đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân và nhu cầu học tập, nghiên cứu, đào tạo của sinh viên và cán bộ ngành y.

 

Theo reatimes.vn