Tên trường

Ngành xét tuyển

Chỉ tiêu

Yêu cầu

Thời gian xét tuyển

ĐH Đà Nẵng

 

Công nghệ thông tin, Lịch sử, Quản lý tài nguyên và môi trường

 

15 điểm

Nhận hồ sơ từ ngày 22/8

 

Phân hiệu Kon Tum: Kinh tế phát triển, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Luật kinh tế, Kinh doanh nông nghiệp, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng

 

Điểm trung bình 3 môn 5 điểm trở lên

ĐH Xây dựng Miền Trung

Kỹ thuật xây dựng

100

Điểm trung bình 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT hoặc năm lớp 12 phải lớn hơn hoặc bằng 6 điểm.

 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

110

Kinh tế xây dựng

50

Quản lý Xây dựng

80

Kỹ thuật cấp thoát nước

40

Kế toán

60

ĐH Tài chính - Kế toán

Quản trị Kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế

 

tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên và hạnh kiểm loại khá trở lên.

 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

  

Tổng các điểm trung bình cả năm (lớp 12) của các môn trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên

Nhận hồ sơ đến 17h ngày 21/8

Đại học Hồng Đức

Giáo dục thể chất (Đại học)

 

Học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên

 

ĐH Hùng Vương

Công nghệ thông tin, kế toán, quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Quản lý bệnh viện, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung

 

Tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 trở lên

Nhận hồ sơ đến hết ngày 13.08
ĐH Hồng BàngDược học Tổng điểm năm học lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt 19 điểm trở lênNhận hồ sơ đến hết ngày 20.08.2018

Học viện Phụ nữ Việt Nam

Luật

60

Đã tốt nghiệp THPT và xếp loại hạnh kiểm lớp 12 từ khá trở lên; tổng điểm trung bình chung 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của lớp 12 phải đạt từ 18 trở lên

Nhận hồ sơ từ ngày 13/8 - 20/8

Quản trị Kinh doanh

25

Công tác xã hội

70

Giới và phát triển

40

Quản trị du lịch và lữ hành

50

Truyền thông đa phương tiện

 55