Theo đó, sẽ giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện giao thông không phép, sai phép, vi phạm an toàn giao thông, các điểm trông xe vi phạm Pháp lệnh phí và lệ phí, đặc biệt là các điểm trông giữ phương tiện giao thông đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trong dịp Tết và Lễ hội đầu xuân, các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước về phí, lệ phí theo thẩm quyền. Kiên quyết thu hồi giấy phép đối với tổ chức, cá nhân cố tình tái phạm.

Công văn 608/UBND-KT cũng nêu rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND và Trưởng công an các xã, phường, thị trấn, nếu để xảy ra các vi phạm trên địa bàn quản lý thì phải phải kiểm điểm trước Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã.

Trường hợp trên địa bàn để tồn tại các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí không đúng quy định mà không có biện pháp xử lý dứt điểm thì Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND Thành phố.