Và không ít những kỷ lục đã liên tục được tạo nên, từ đó, tạo động lực cho những con người đam mê bước tiếp tới những đỉnh cao mới.