Như vậy, sau gần 5 năm kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đã tăng thêm 100 tỷ USD (mốc 200 tỷ USD được lập vào nửa cuối tháng 12/2011).

Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2016 (từ 01/11 đến 15/11/2016) đạt hơn 15,82 tỷ USD giảm 2,7% (tương ứng giảm 438 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 10/2016.

Tính đến hết ngày 15/11/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 300,3 tỷ USD, tăng 5,3% (tương ứng với mức tăng gần 14,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 11/2016 thâm hụt 570 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2016 còn mức thặng dư hơn 2,66 tỷ USD.​

Xuất khẩu trên 151 tỷ USD 

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2016 đạt gần 7,63 tỷ USD, giảm 6,4% (tương ứng giảm 522 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2016.

Theo con số thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/11/2016 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt hơn 151,48 tỷ USD, tăng 7,5% (tương ứng tăng gần 10,58 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

So với nửa cuối tháng 10/2016, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 11/2016 tăng/giảm ở một số nhóm hàng sau:

 • Điện thoại và linh kiện tăng 2%, tương ứng tăng 30 triệu USD
 • Than đá tăng 1,2 lần tương ứng tăng 5 triệu USD
 • Mặt hàng rau quả tăng 8,5%, tương ứng tăng 7 triệu USD
 • Gạo tăng 5,6%, tương ứng tăng 4 triệu USD
 • Clanke và xi măng tăng 18,7%, tương ứng tăng 4 triệu USD

Ở chiều ngược lại, một số ngành có sự giảm sút như: 

 • Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 7,6%, tương ứng giảm 42 triệu USD
 • Mặt hàng thủy sản giảm 13,7%, tương ứng giảm 53 triệu USD
 • Hàng dệt may giảm 8,8%, tương ứng giảm 86 triệu USD

Nhập khẩu trên 148 tỷ USD

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2016 đạt gần 8,2 tỷ USD, tăng 1% (tương ứng tăng 83 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2016.

Tính đến hết ngày 15/11/2016 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 148,82 tỷ USD, tăng 3,1% (tương ứng tăng hơn 4,43 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

So với nửa cuối tháng 10/2016, nhập khẩu trong nửa đầu tháng 11/2016 tăng/giảm ở một số nhóm hàng như:

 • Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 10,9% tương ứng tăng 136 triệu USD
 • Chất dẻo nguyên liệu tăng 13,6%, tương ứng tăng 40 triệu USD
 • Kim loại thường khác tăng 16,2%, tương ứng tăng 29 triệu USD

Một số mặt hàng có xu hướng giảm là:

 • Nhóm hàng đậu tương giảm 72,3%, tương ứng giảm 28 triệu USD
 • Hạt điều giảm 37,1%, tương ứng giảm 28 triệu USD
 • Phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 53,6%, tương ứng giảm 38 triệu USD
 • Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 7,1%, tương ứng giảm 99 triệu USD.

Theo An Nhi (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/sau-gan-5-nam-kim-ngach-xuat-nhap-khau-ca-nuoc-tang-them-100-ty-usd-c32863.html