Cụ thể, ngày triển khai chương trình: Từ ngày 03/11/2018 đến hết ngày 31/01/2019.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân tham gia hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) Manulife tại tất cả điểm giao dịch của SCB trong thời gian khuyến mại và thỏa mãn các điều kiện chương trình.

Ưu đãi 01: Khách hàng tham gia quay số trúng thưởng ngay khi nhận HĐBH phát hành thành công

  • Thời gian triển khai: Từ 01/11 – 31/12/2018.
  • Điều kiện áp dụng: Phí bảo hiểm quy năm (Phí APE) của HĐBH đạt tối thiểu từ hai mươi triệu đồng trở lên đến dưới một trăm triệu đồng và thỏa các điều kiện khác của chương trình.
  • Điều kiện cấp mã dự thưởng: Số lần tham gia quay số điện tử ngay cấp cho Khách hàng căn cứ theo căn cứ theo bội số của doanh số phí Bảo hiểm quy năm của Hợp đồng (Phí APE/HĐBH), cụ thể: Mỗi 20 triệu đồng Khách hàng sẽ được tham gia quay số 01 lần
  • Cơ cấu giải thưởng:
Giải thưởngNội dung giải thưởngSố tiền thưởngSố giải
Giải nhấtThẻ SCB MasterCard Debit có sẵn tiền mặt15 triệu đồng20
Giải nhì 8 triệu đồng40
Giải ba 5 triệu đồng90
Giải tư 2 triệu đồng120
Giải may mắn 1 triệu đồng1.430

 Ưu đãi 02: Khách hàng được cấp mã dự thưởng để tham gia quay số cuối chương trình khi thỏa điều kiện

  • Thời gian triển khai: Từ 01/11/2018 – 31/01/2019
  • Điều kiện áp dụng: Phí bảo hiểm quy năm của HĐBH đạt tối thiểu từ hai mươi triệu đồng trở lên và thỏa các điều kiện khác của chương trình.
  • Điều kiện cấp mã dự thưởng: Số dự thưởng cấp cho Khách hàng căn cứ theo bội số của doanh số phí Bảo hiểm quy năm của Hợp đồng (Phí APE/ HĐBH), cụ thể: Mỗi 20 triệu đồng Khách hàng sẽ được cấp 01 mã dự thưởng.
  • Cơ cấu giải thưởng:
Giải thưởngNội dung giải thưởngTrị giá giải thưởngSố giải
Giải nhất01 Voucher du lịch Úc 7 ngày 6 đêm dành cho 2 người120 triệu đồng01
Giải nhì01 Voucher du lịch Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm dành cho 2 người80 triệu đồng01
Giải ba01 Voucher du lịch Đài Loan 6 ngày 5 đêm dành cho 2 người60 triệu đồng01

Ưu đãi 03: Tặng tiền mặt vào thẻ SCB MasterCard Debit của Khách hàng tham gia HĐBH thỏa điều kiện mức phí bảo hiểm

Thời gian triển khai: Từ 01/11/2018 – 31/12/2018

Điều kiện áp dụng: Phí bảo hiểm thực thu theo định kỳ đóng phí (Phí FYP) của HĐBH đạt tối thiểu từ một trăm triệu đồng trở lên và thỏa các điều kiện khác của chương trình.

Cơ cấu giải thưởng:

Phí FYP/ 01 Hợp đồng/ 01 Người được bảo hiểm (triệu đồng)Giá trị ưu đãi
Từ 100 – dưới 20015 triệu đồng
Từ 200 – dưới 30030 triệu đồng
Từ 300 – dưới 50045 triệu đồng
Từ 500 – dưới 70075 triệu đồng
Từ 700 – dưới 1.000110 triệu đồng
Từ 1.000 – dưới 1.500155 triệu đồng
Từ 1.500 – dưới 2000240 triệu đồng
Từ 2.000 trở lên330 triệu đồng

Theo Linh San/Đô Thị Mới

Nguồn: http://dothi.reatimes.vn/scb-trien-khai-chuong-trinh-tam-an-tron-ven-van-phuc-gui-trao-1379.html