Theo đó, thời hạn thanh tra đối với Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam là 45 ngày, bắt đầu từ ngày 7/9/2016.

Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2015 đến nay và các thời kỳ trước có liên quan.

Được biết việc thanh tra đối với Suntory Pepsico Việt Nam là theo kế hoạch, không phải thanh tra đột xuất.

Đoàn thanh tra gồm có 15 người, gồm trưởng đoàn là ông Nguyễn Văn Nhiên - Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế, phó trưởng đoàn là bà Lê Thục Lan, trưởng phòng Thanh tra Y tế dự phòng và các thành viên khác.

Nội dung thanh tra gồm 5 mục chính, đáng chú ý trong đó là thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc bảo đảm ATTP của Suntory Pepsico Việt Nam.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp một số cơ sở phân phối các sản phẩm của công ty; cơ sở cung cấp nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì chứa đựng thực phẩm của Suntory Pepsico Việt Nam.

 Tiến hành thanh tra Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam 

Đồng thời, đoàn thanh tra cũng có nhiệm vụ phát hiện các sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Sau quá trình thanh, kiểm tra, Đoàn thanh tra cần đưa ra kết luận cụ thể các nội dụng đã tiền hành thanh tra, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh ATTP của đơn vị này.

Trong trường hợp phát hiện vi phạm, đoàn sẽ xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Bộ Y tế đã tiến hành thanh tra 2 đơn vị trong ngành nước giải khát là Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam và Công ty TNHH URC Việt Nam, 

Từ đầu năm 2016 đến nay, Bộ Y tế đã thanh tra hai công ty trong ngành nước giải khát là Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam và Công ty TNHH URC Việt Nam. Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam là cái tên thứ 3 nằm trong danh sách thanh tra theo kế hoạch.

Theo kế hoạch, cũng trong năm nay, Thanh tra Bộ Y tế sẽ thanh, kiểm tra về ATTP tại Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế Wonderfarm.

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam