So sánh giá
Cả GrabShare và UberPool đều sử dụng nguyên lý đi chung xe, nhằm giảm chi phí cho khách hàng và tăng thu nhập cho tài xế. Trong khi Uber đang nghiên cứu cho kế hoạch ra mắt dịch vụ này tại Việt Nam thì GrabShare đã thử nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh.
Danh sách bài mới