Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng sau cấp phép tất cả phòng khám đa khoa đang hoạt động trên địa bàn thành phố nhằm đưa được 5 mục tiêu chất lượng mà Ngành Y tế đã triển khai cho các bệnh viện công lập và tư nhân trong những năm qua vào tất cả phòng khám đa khoa. 

Trước đó, Sở Y tế TPHCM đã liên tục mở các khoá đào tạo với nội dung “Hướng dẫn hoạt động Phòng khám đa khoa” cho đối tượng học viên là các bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn của các phòng khám đa khoa đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Mục tiêu chính của các khoá đào tạo là hướng dẫn và cập nhật kiến thức về tuân thủ các quy định pháp luật đối với một phòng khám đa khoa và những yêu cầu tối thiểu về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Ngành Y tế.

Tháng 3/2017, Sở Y tế cũng đã triển khai kiểm tra, đánh giá chất lượng phòng khám đa khoa đợt 2 cho 30 phòng khám đa khoa (đợt 1 vào tháng 11/2016), để chỉ ra những điểm phòng khám làm không đúng theo quy định và yêu cầu khắc phục. 

Bên cạnh đó, trong khi chờ Bộ Y tế hướng dẫn, Sở Y tế sẽ yêu cầu các phòng khám đa khoa kê khai giá khám, chữa bệnh theo Nghị định 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ về kê khai giá, căn cứ vào kê khai giá khám, chữa bệnh, Phòng Kế hoạch tài chính sẽ tăng cường quản lý và kiểm tra chuyên đề về giá dịch vụ khám, chữa bệnh được quy định theo Nghị định 149 và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế TPHCM cũng đã triển khai hoạt động kiểm tra sau cấp phép do Phòng Quản lý dịch vụ y tế và Phòng Nghiệp vụ Y đảm trách ngay khi có phản ánh của người dân hoặc các cơ quan báo đài, nếu phát hiện sai phạm sẽ chuyển Thanh tra xử lý theo quy định đồng thời kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành tiêu chí chất lượng phòng khám đa khoa sau khi đã ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện. 

Theo Sở Y tế TPHCM

Nguồn: http://reatimes.vn/so-y-te-tp-hcm-tang-cuong-kiem-tra-sau-cap-phep-tat-ca-phong-kham-da-khoa-5840.html