Chủ đề: ô nhiễm môi trường

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ô nhiễm môi trường, cập nhật vào ngày: 30/04/2017

Theo thông tin mới đây từ Bộ Tài nguyên & Môi trường, thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2015 và năm 2016, Thanh tra Bộ cùng các đơn vị trực thuộc đã triển khai tổ chức thực hiện 157 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 2.203 tổ chức, gồm 8 cuộc thanh tra hành chính và 149 cuộc thanh tra chuyên ngành.

Sau một thời gian cố gắng khắc phục sự cố của cơ quan chức năng liên quan, tình trạng ô nhiễm tại hồ Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, gần đây, lượng tảo lục chết nổi trên mặt nước có xu hướng xuất hiện nhiều trở lại.