Chủ đề: Đường bay mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Đường bay mới, cập nhật vào ngày: 20/05/2019

Nhiều địa phương đã kiến nghị xây mới, nâng cấp các sân bay cũ để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Cùng đó, hàng loạt đường bay mới sẽ được đưa vào khai thác. Sắp tới, người dân sẽ được hưởng lợi hay phải tiếp tục chịu cảnh “đường bay ngắn, giá cao”?