Chủ đề: Đại học

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Đại học, cập nhật vào ngày: 25/04/2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó đề xuất về điều kiện liên kết các trường đại học thành đại học.

Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) 01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong 2 phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu ĐKXT, quy định mới nhất của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT quy định rõ: Chỉ tiêu tuyển sinh cho ngành mới mở không được vượt quá 30% năng lực đào tạo. Vì thế, mấy năm gần đây, mặc dù các trường liên tiếp mở thêm ngành mới đáp ứng nhu cầu đào tạo những ngành xã hội đang cần, nhưng không vì thế mà các ngành truyền thống bớt đi “thị phần” người học.