Chủ đề: Đền Voi Phục

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Đền Voi Phục, cập nhật vào ngày: 20/02/2019

Hà Nội với lịch sử hàng ngàn năm tuổi cùng hàng ngàn năm văn hiến, văn vật. Những dấu hiệu đó biểu hiện qua những di tích lịch sử những đình, đền, chùa miếu và đây cũng là nơi mà người dân thủ đô và người dân trên khắp cả nước mỗi khi tết đến xuân về lựa chọn đi lễ đầu năm.