Chủ đề: Đổi Tiền Mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Đổi Tiền Mới, cập nhật vào ngày: 19/10/2018

Trước những tin đồn trên mạng xã hội về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sắp đổi tiền và xúi giục người dân rút tiền để mua vàng và ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã chính thức lên tiếng khẳng định đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt.