Chủ đề: đóng cửa doanh nghiệp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đóng cửa doanh nghiệp, cập nhật vào ngày: 20/07/2019

Lịch sự kiện kinh tế xã hội trong tuần 15/5 - 22/5 tại Hà Nội và TPHCM
Lịch sự kiện kinh tế xã hội trong tuần 8/5 - 15/5 tại Hà Nội và TPHCM
Lịch sự kiện kinh tế xã hội trong tuần 24 - 30/4 tại Hà Nội và TPHCM
Lịch sự kiện kinh tế xã hội trong tuần 17/4 - 23/4 tại Hà Nội và TPHCM
Lịch sự kiện kinh tế xã hội trong tuần 10/4 - 16/4 tại Hà Nội và TPHCM
Lịch sự kiện kinh tế xã hội trong tuần 3/4 - 9/4 tại Hà Nội và TPHCM
Lịch sự kiện kinh tế xã hội trong tuần 27/3 - 3/4 tại Hà Nội và TPHCM
Lịch sự kiện kinh tế xã hội tuần từ 20 - 26/3/2017

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 6, số doanh nghiệp được thành lập mới trên cả nước là 9.761 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 78.299 tỷ đồng, giảm 2,6% về số doanh nghiệp và 22,6% về số vốn đăng ký so với tháng 5/2016. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đóng cửa, giải thể là 864 doanh nghiệp.