Chủ đề: đăng ký kinh doanh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đăng ký kinh doanh, cập nhật vào ngày: 26/05/2019

Lệ phí cấp giấy phép thành lập ngân hàng là 140 triệu đồng

Ngày 3/10/2016, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 039/QLCT-GCN ngày 3/4/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Bông Sen Vàng.