Chủ đề: đơn giản hóa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đơn giản hóa, cập nhật vào ngày: 19/08/2019

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 theo kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 8993/QĐ-UBND ngày 29-12-2017 của Chủ tịch UBND thành phố.