Chủ đề: đại học

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đại học, cập nhật vào ngày: 19/01/2019

Năm 2018, giáo dục ĐH đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong bối cảnh Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 với nhiều điểm mới, năm 2019 sắp tới, giáo dục ĐH cần làm rất nhiều việc để tiếp tục đổi mới, và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khi Luật có hiệu lực.

Năm 2019, các trường đại học thực sự được tự chủ một cách toàn diện, nắm bắt cơ hội này nhiều trường đại học đã mạnh dạn đổi mới phương thức tuyển sinh, mở thêm nhiều ngành đào tạo mới. Trong đó, một số trường xét tuyển thêm tổ hợp mới theo hướng sát với môn thi bắt buộc trong kỳ thi THPT Quốc gia.

Qua công bố phương án tuyển sinh của nhiều trường, thấy rằng căn cứ điểm thi THPT quốc gia không chiếm trọng số quan trọng như trước nữa, nghĩa là thay vì xét hoàn toàn dựa vào điểm thi, các trường có những yêu cầu khác như: Học bạ, vòng phỏng vấn riêng, khảo sát năng lực, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, các giải quốc tế và khu vực… Đây là những biện pháp để sàng lọc đầu vào toàn diện và khách quan hơn.

Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (GDĐH), theo đó khi Luật được thực thi sẽ tạo điều kiện cho các trường đại học được tự chủ hoàn toàn về tài chính, đảm bảo chất lượng và công tác đào tạo… Đây là một bước tiến mới nhằm nâng cao, phát triển mạng lưới, chất lượng đào tạo các trường đại học hiện nay.

Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH với 408 đại biểu tán thành (chiếm 84,12%). Trong đó có quy định không phân biệt về giá trị văn bằng do các hình thức đào tạo khác nhau. Vấn đề này trước đây đã bàn nhiều lần, đến nay được quy định cụ thể trong Luật, tuy nhiên, khoảng cách các hình thức có thể được xóa nhòa thực sự hay không?