Chủ đề: đất nông nghiệp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đất nông nghiệp, cập nhật vào ngày: 21/02/2019

Theo phê duyệt tại Quyết định 1946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020, cả nước sẽ có 89 sân golf. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc các địa phương liên tục đề nghị bổ sung quy hoạch và việc sử dụng sân golf kém hiệu quả, không đúng mục đích đang gióng lên hồi chuông cần phải sớm có biện pháp chấn chỉnh.

Những thủ tục cần làm khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư