Chủ đề: đa cấp amway

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đa cấp amway, cập nhật vào ngày: 16/06/2019

Tại nghị định Nghị định 40/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 2/5 tới đây, Chính phủ yêu cầu các tổ chức đăng ký hoạt động phải có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên, phải có hệ thống thông tin liên lạc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp...

Chân dung "người khổng lồ đa cấp" Amway