Chủ đề: điều chỉnh lương cơ bản

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về điều chỉnh lương cơ bản, cập nhật vào ngày: 26/03/2019

Trong hoàn cảnh số lượng cử nhân ra trường thất nghiệp ngày càng tăng cao thì nhóm vừa ra trường đã có được việc làm được đánh giá rất cao. Sự khác biệt giữa hai nhóm này không chỉ là kỹ năng, bằng cấp mà còn là những kinh nghiệm có được trong quá trình học và làm thêm bên ngoài khiến họ có kỹ năng tốt hơn những sinh viên không làm thêm trong thời gian học Đại học.