Chủ đề: điều chỉnh lương hưu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về điều chỉnh lương hưu, cập nhật vào ngày: 22/04/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.