Chủ đề: điều kiện mở cửa hàng kinh doanh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về điều kiện mở cửa hàng kinh doanh, cập nhật vào ngày: 21/05/2019

Nội dung Nghị định 68/2016/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành quy định cụ thể về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; các trường hợp tạm dừng hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.