Chủ đề: điểm mới trong luật 2017

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về điểm mới trong luật 2017, cập nhật vào ngày: 21/08/2017

Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 đã bổ sung một số điều mới về chế độ thai sản cho người cha, người mang thai hộ và điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng thai sản linh hoạt hơn.