Chủ đề: điểm sàn đại học

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về điểm sàn đại học, cập nhật vào ngày: 25/06/2018

Mức xét tuyển tối thiểu vào ĐH 2015: 15 điểm cho tất cả các tổ hợp

Chiều 28/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng tối thiểu thí sinh phải đạt được để xét tuyển vào đại học ở tất cả tổ hợp là 15 điểm. Ngưỡng xét tuyển vào cao đẳng là 12 điểm.