Chủ đề: BHXH

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về BHXH, cập nhật vào ngày: 23/10/2018

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, số lượng sổ BHXH đã bàn giao cho người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc là 13.037.541 sổ (chưa bao gồm lực lượng vũ trang), đạt 99,9% so với tổng số sổ đang tham gia BHXH bắt buộc.

Thông tin chính thức về mức lương và phụ cấp đóng BHXH năm 2016
Bảo hiểm xã hội là gì? Vì sao phải đóng bảo hiểm xã hội?
Lương hưu từ ngày 1/1/2016 có điều chỉnh gì?

Luật BHXH sửa đổi năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016, theo đó các nội dung về cách tính mức lương hưu, tuổi nghỉ hưu, chế độ tử tuất, mức đóng BHXH, phương thức đóng BHXH, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện, đã được Quốc hội xem xét, quyết định.