Chủ đề: NHNN

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về NHNN, cập nhật vào ngày: 18/06/2019

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (Thông tư 39) và Thông tư số 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính (Thông tư 43). Hai Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2017.

Vào thời điểm đầu năm, một số ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Tuy nhiên, theo số liệu của các TCTD, đầu tháng 4, một vài ngân hàng có động thái giảm lãi suất huy động. Nhìn chung có thời điểm lãi suất tăng, giảm và theo số liệu tổng hợp của NHNN, mặt bằng lãi suất về cơ bản là vẫn ổn định.