Chủ đề: Sở Xây dựng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Sở Xây dựng, cập nhật vào ngày: 16/08/2018

Dự án Trường tiểu học Thăng Long số 1 "quên" xin giấy phép xây dựng?