Chủ đề: Tọa đàm Không gian sống dưới góc nhìn văn hóa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Tọa đàm Không gian sống dưới góc nhìn văn hóa, cập nhật vào ngày: 16/06/2019

Chia sẻ tại lễ phát động Cuộc thi Nơi tôi sống - Tọa đàm: "Không gian sống dưới góc nhìn văn hóa", ông Đỗ Viết Chiến, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng: "Nhiều khu vực làng xóm ở ven đô nhưng ngày mai khi đô thị trùm qua tự nhiên sẽ biến thành khu đô thị hóa, làng đô thị hóa song quá trình này lại không thể kiểm soát được, dẫn tới hậu quả là đánh mất văn hóa truyền thống".