Chủ đề: Trung Quốc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Trung Quốc, cập nhật vào ngày: 22/06/2018

Một lô hàng 60 chiếc khăn tay thì có đến 59 chiếc khăn bị cắt mác "Made in China", còn lại một chiếc có cả mác "Khaisilk Made in Vietnam" lẫn mác "Made in China", khách hàng hoang mang, trong khi người đại diện Khải Silk giải thích không hợp lý...

Theo phong tục tập quán người Việt ta từ xưa đến nay, Tết Trung Thu của người Việt mang ý nghĩa tết đoàn viên và chính là tết của trẻ em. Tết Trung thu không chỉ có ở Việt Nam mà còn là ngày hội truyền thống của nhiều quốc gia Châu Á khác với những phong tục tập quán đặc trưng riêng thể hiện bản sắc của dân tộc mình. Bài viết dưới đây giới thiệu về phong tục đón tết Trung thu của các nước Châu Á.