Chủ đề: bọt ngọt

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bọt ngọt, cập nhật vào ngày: 20/01/2019

Nhập khẩu từ Trung Quốc và Thái Lan nhưng nhái thương hiệu nổi tiếng, ghi nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam là hành vi của công ty TNHH Sài Gòn Ve Wong. Đây là hành vi lừa gạt người tiêu dùng kiếm lợi nhuận.